Získejte vzorky šicích materiálů ZDARMA!

Augmentační materiály

podpora tvorby nové kostní tkáně

DETAIL MATERIÁLU:

Hypro-Oss®

Hypro-Oss je lyofilizovaný nativní bovinní kompozit hydroxyapatitu a atelokolagenu typu I, který je určený k podpoře tvorby nové kosti a pro rekonstrukci kostních defektů.

Vývoj inovativní řady výrobků Hypro-Oss byl veden myšlenkou získání ideálního biomateriálu s největší biokompatibilitou a afinitou k nově vytvářené endogenní kosti spolu se schopností urychlení její tvorby. Pro dosažení tohoto účelu byly implementovány technologie atelopeptidace a lyofilizace, které uchovávají kolagenové složky kostní hmoty v její přirozené struktuře i po provedené modifikaci kolagenu na neimmunogenní atelokolagen. Tak se uchová přirozená krystalická struktura hydroxyapatitu i jeho kolagenové složky a úplně se vyloučí metody denaturačního (tepelného) procesu, jaký dosud používají ostatní výrobci. Díky této původní inovativní výrobní technologii materiál Hypro-Oss vykazuje řadu důležitých charakteristických vlastností:

 • Nativní komponenty bovinního implantátu podporující tvorbu nové kosti
 • Ochrana místa implantace před infekcí (mírný bakteriostatický efekt kolagenu)
 • Možnost vnášení léčiva do chirurgického místa
 • Nejvyšší biokompatibilita; nepřítomnost reakcí na cizí těleso
 • Uchování přirozené struktury kolagenu a hydroxyapatitu v důsledku procesu lyofilizace
 • Kolagen bez telopeptidické složky; ne-immunogenní protein
 • Urychlení fyziologických procesů při hojení tkání a tvorbě nové kosti

Indikace:

Používá se pro trvalé výplně a rekonstrukce aseptických kostních defektů. Indikace v maxilofaciální chirurgii a dentální chirurgii.


Složení:

Nativní kompozit cca 70% hydroxyapatitu Ca5(PO4)3(OH) a 30% atelokolagenu typu I bovinního původu ve formě kostní drti o 2 různých zrnitostech.


Velikost částic:

 • 0,5 mm - 1,0 mm
 • 1,0 mm - 2,0 mm

Balení:

 • 0,5 ml - 5 ml
  Všechna balení jsou dodávána sterilní.

Pro bližší informace o materiálu nás prosím kontaktujte:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.