Získejte vzorky šicích materiálů ZDARMA!

Augmentační materiály

podpora tvorby nové kostní tkáně

Dentální materiály - AUGMENTAČNÍ MATERIÁLY

Kostní náhrady a výplně při rekonstrukce kostních defektů. 

PŘEHLED AUGMENTAČNÍCH MATERIÁLŮ:

CompactBone® B

Vysoce spolehlivý, extrémně čistý a přirozený náhradní kostní materiál bovinního původu. Minerální složení, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti a speciální hydrofilní povrch se velmi podobají vlastnostem lidské kosti.

Kasios® TCP Dental HP

Syntetická náhrada kostní tkáně s výjimečně vysokou porozitou dosahující 90% a  totálním systémem spojité mikro a makroporozity. Díky této porozitě a chemickému složení (beta-TCP), je KASIOS TCP Dental HP  po implantaci do kosti nahrazen nově vytvořenou kostní tkání již za  6 až 7 měsíců.

EthOss® augmentační materiál na bázi TCP

Syntetický, vstřebatelný kompozitní materiál nové generace na bázi β - trikakalcium fosfátu. Obsahuje membránovou složku na bázi kalcium sulfátu, která brání vrůstání měkkých tkání. EthOss vytváří kostru pro tvorbu nové kosti v prostředí bohatém na ionty vápníku a fosforu.