Získejte vzorky šicích materiálů ZDARMA!

PARO Úlehlová s.r.o.

Váš spolehlivý partner ve stomatologii

Aktuálně - Quo vadis, stomatologie 2017?

Quo vadis, stomatologie - 9.6.2017

Srdečně Vás zveme na již 4. ročník mezioborového setkání stomatologů a dentálních hygienistek v Písku. Po roční odmlce jsme se letos rozhodli uspořádat další ročník. Věříme, že Vás připravovaný program plný zajímavých jmen opět zaujme a přijede nás podpořit do královského města, ve kterém budou probíhat městské slavnosti.

Setkání proběhne dne 9.6.2017 v Technologickém centru v Písek. Jedná se celodenní odborný program rozdělený na sekci pro dentální hygienistky a stomatology.

Předpokládaný začátek v 8:30 hod a zakončení v 17:00 hod.

 • Podrobný program, plakát k akci i přihlášku najdete v růžových pruhách níže.

Co bude dále k dispozici:

 • Oba programy budou akreditované ČSK i ADH.
 • Parkování přímo v areálu zdarma.
 • Pro zájemce jsou zamluveny ubytovací kapacity v historickém centru města.
 • Tlumočení zahraničního přednášejícího do českého jazyka zajištěno.
 • Možnost konzultace po celý den.
 • Naučíme Vás jak rychle a efektivně nabrousit nástroje.
 • Přihláška

  Stáhněte si soubor PDF, otevřete ho a pište přímo do toho samého souboru. PDF je otevřené pro možnost digitálního psaní. Poté stačí dát Uložit = uložíte napsaná data (ctrl+S nebo klikněte na ikonu diskety) a soubor nám tak jednoduše pošlete zpět mailem.

 • PROGRAM akce / aktualizováno k 29.5.2017

  Program akce pro stomatology a dentální hygienistky

Přednášející:

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

Zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog a podnikatel. V roce 2015 byl jmenován docentem a v současné době zastává pozici zástupce přednosty na Stomatologické klinice, 1.LFUK a VFN Praha, zároveň je přednostou kliniky ASKLEPION – Lasercentrum Praha, s.r.o. a také nově nastupujícím prezidentem ČSK.

Věnuje se soustavné vzdělávací, přednáškové a publikační činnosti. Je členem řady odborných společností a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a odborných setkání.

doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.

Celoživotně se věnuje problematice nemocí parodontu, ústní sliznice, slinných žláz a prevenci parodontopatií. Dlouhodobě působí na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové, kde má své pracoviště. Byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou České parodontologické společnosti.

Dlouhodobě se věnuje soustavné vzdělávací činnosti studentů stomatologie a účastní se řady konferencí a odborných vzdělávacích akcí.

doc. MUDr.Martin Wald, Ph.D.

Od roku 1991 pracuje na chirurgické klinice 2.LF UK a FN Motol. Je předsedou České lymfologické společnosti a členem řady odborných českých a mezinárodních společností. Na Chirurgické klinice 2.LF UK ve FN Motol zavedl jako na jediném pracovišti v ČR chirurgickou léčbu chronického lymfedému resp. jeho komplikací.

Mimo vlastní klinickou práci se dlouhodobě věnuje vlivu proteolytických enzymů na fyziologické a patofyziologické procesy v organizmu a na ovlivnění lokální a systémové zánětlivé reakce pomocí proteolytických enzymů.

MUDr. Vladimír ŠČIGEL, Ph.D., MBA

Stomatolog zabývající se stomatochirurgií u rizikových pacientů. Vědeckou a výzkumnou činnost zaměřuje na nové postupy v lokální anestezii a analgosedaci.

Publikace v oboru stomatologie (výběr):

 • Antibiotika ve stomatologii.
 • Antibiotika v praxi zubního lékaře.
 • Lokální anestezie v praxi zubního lékaře.

MUDr. Jiří Hrkal

Vedoucí lékaře, spoluzakladatel a spolumajitelem HDC Kladno. Zároveň působí jako viceprezident České společnosti pro implantologii (ČSI) a organizuje systematické vzdělávání v dentální implantologii v rámci této společnosti.

Působí jako školitel v oblasti implantologie, digitální tomografie, augmentačních postupů v řadě další oblastní navazujících na tkáňovou regeneraci a stomatochirurgii. Přednáší implantologickou tématiku na domácích i zahraničních sympoziích a seminářích. Publikuje v odborných časopisech.

MUDr. Jarmila Úlehlová

Od roku 1992 provozuje soukromou zubní praxi v Písku se specializací na parodontologii. Pracoviště je od roku 1999 akreditováno ČSK pro odborné vzdělávání v oboru parodontologie. Je také od roku 2005 soudním znalcem ČSK v oboru parodontologie. V současné době je členkou výboru České parodontologické společnosti.

Díky více než 30-ti leté praxi se také věnuje přednáškové a vzdělávací činnosti. Organizuje a pořádá řadu vzdělávacích akcí.

MUDr. Michal Žitňanský

Praktický zubní lékař pracující ve své privátní stomatologické praxi v Jeseníku. Věnuje se komplexnímu ošetření, včetně parodontologické a implantologické léčby.

Je členem České parodontologické společnosti, implantologického klubu a ambassadorem pro EuroPerio9.

Mr. Pratik (Pat) Popat

Absolvent bakalářského studijního programu „Oral Health Science“ na University of Essex. Specializuje se na péči o pacienty se zvýšeným strachem ze zubařského výkonu a také se významně ve své praxi zaměřuje na dentální estetiku.

Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnost pro univerzity a významné mezinárodní firmy. Účastnil se charitativní mise Dentaid v Ugandě. Stal se vítěz celostátní britské soutěže (Dental Hygiene and Therapy Awards in 2014) v kategorii „Nejlepší péče o nervózního pacient“.

Bc. Markéta Šuráňová

Již devátým rokem věnuje svým pacientům jako dentální hygienistka, zaměřená nejen na pacienty dospělé, dětské, ortodontické, ale i na pacienty s implantáty. Při své praxi vystudovala obor Dentálna hygiena na Prešovské univerzitě. Nadále se také věnuje přednáškové a výukové činnosti.

Je členkou Asociace dentálních hygienistek ČR a pravidelně se zúčastňuje významných kurzů a školení, zaměřených na dentální hygienu a stomatologii.

Veronika Měřičková, DiS.

Vystudovala na SZŠ A VOŠZ Jeremenkova 2, Ostrava, obor zubní technik a následně VOŠ A SŠ zdravotnická, Palachova, Ústí nad Labem, obor diplomovaná dentální hygienistka. Po ukončení studia nastoupila do firmy DVDent na pozici dentální hygienistky, kde působí dodnes.

Pravidelně se vzdělává na školeních a přednáškách. V letech 2009 až 2012 absolvovala Týden čistých zubů (lektor: Jiří Sedelmayer), dále se zúčastnila přednášek předních českých i zahraničních parodontologů, dr.OttoZuhr, dr. Heinz Topoll, dr. Gerd Körner, dr. Jan Streblov.

Místo konání:
Technologické centrum Písek, s.r.o. / Outsourcing IT
Vladislavova 250, 397 01  Písek, Pražské Předměstí

Těšíme se na Vás!

Možnost ubytování:
Hotel Biograf ****
Gregorova 124, 397 01 Písek

www.hotelbiograf.com

Městské Písecké slavnosti 9. - 11.6. 2017

Zábavný program v historickém centru města.

www.dotknisepisku.cz

V případě dalších informací nás prosím kdykoliv kontaktujte.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.